Anytime Fitness Benelux Privacy Beleid

Privacy beleid

Dit privacy beleid omvat het huidige beleid van Anytime Fitness LLC (“wij” of “ons”) aangaande persoonlijke informatie met betrekking tot clubleden, gebruikers, en franchisehouders, en heeft betrekking op de activiteiten van onze fitness clubs, franchise ondernemingen, business development, gebruik van onze websites als onderdeel van anytimefitness.com (de “Sites”) en mobiele software applicaties, met inbegrip van onze Anytime Fitness® applicatie en kan enige informatie bevatten die afkomstig is van gelieerde applicaties, zoals MapMyFitness®, in die zin dat informatie geïncludeerd wordt in de Anytime Fitness® applicatie (“Apps”).

Door gebruik te maken van Anytime Fitness® diensten, Sites, Apps, producten, functies, tools of hulpmiddelen, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy beleid en al onze Gebruiksbepalingen. U kunt uw toestemming te allen tijde weigeren of intrekken; echter, het kan zijn dat we u dan niet kunnen voorzien van onze volledig producten- en dienstenportfolio. U kunt onze Sites, Apps, of onze producten of diensten niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met het privacy beleid.

In onderstaand privacy beleid, verstrekken wij u informatie met betrekking tot:

 1. Persoonlijke informatie die wij verzamelen via de Site en Apps
 2. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en delen
 3. Ons gebruik van uw “Cookie” informatie op de Site en in de Apps
 4. Onze relatie met andere Websites
 5. Toegang tot en correctie van uw persoonlijke informatie
 6. Veiligheid van uw persoonlijke informatie
 7. Retentie van uw persoonlijke informatie
 8. Wijzigingen in deze privacy beleid
 9. Hoe contact met ons op te nemen
 10. Landspecifieke bijlagen

Wij raden u aan om dit te lezen telkens wanneer u onze fitness clubs of Sites bezoekt of onze Apps gebruikt, aangezien we dit beleid van tijd tot tijd kunnen aanpassen. Een kopie van het meest recente beleid staat altijd op http://www.anytimefitness.com/privacy

Gebieden

Dit privacy beleid is van toepassing op onze activiteiten over de hele wereld. Wij kunnen de Sites of de informatie in de Apps hosten op servers die in deze landen staan of in enig ander land waar wij, onze service providers, of de verkopers van onze service providers faciliteiten daartoe onderhouden, waaronder de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw persoonlijke informatie opgeslagen kan zijn op servers die geplaatst zijn in elk land waar er Anytime Fitness® locaties zijn. De locaties van onze servers kunnen van tijd tot tijd veranderen. Ook kunnen onze franchisenemers individuele websites onderhouden in het land of het gebied waar zij actief zijn.Privacy vereisten en het omgaan met persoonlijke informatie varieert van land tot land. Om aan deze vereisten tegemoet te komen hebben wij bepaalde “landspecifieke privacy mededelingen” als onderdeel van dit privacy beleid opgenomen. U vindt deze landspecifieke privacy mededelingen aan het einde van dit privacy beleid.

Toestemming

DOOR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN ONS BESCHIKBAAR TE STELLEN, GEEFT U TOESTEMMING AAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIG ANDER LAND OP DE WERELD EN VOOR ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE ZOALS IN DIT PRIVACY BELEID OMSCHREVEN. INDIEN U PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DERDE PARTIJEN AAN ONS BESCHIKBAAR STELT, STAAT U ERVOOR IN EN VERKLAART U DAT U HUN TOESTEMMING HEEFT OM HUN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN ONS TER BESCHIKKING TE STELLEN EN ONS TE VRIJWAREN VOOR EN TEGEN ENIGE EIS VAN DERGELIJKE PARTIJEN MET BETREKKING TOT HET DOOR ONS VERWERKEN EN GEBRUIKEN VAN DEFGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE ZOALS VERVAT BINNEN DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACY BELEID.

1. Persoonlijke informatie die wij verzamelen via de Site en Apps

Over het algemeen kunt u door de niet-wachtwoord beveiligde delen van onze Sites bladeren zonder ons te vertellen wie u bent of enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven, met uitzondering van informatie ten behoeve van onze “cookies” zoals beschreven in paragraaf 3.Wij kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen op onze Site en App of via enig andere digitale of persoonlijke communicatie met u. Door ons verzamelde informatie is vrijwillig door u verstrekt en kan geïntegreerd worden met andere informatie die u hebt verstrekt aan onze franchisenemers door in te schrijven voor een lidmaatschap bij enige Anytime Fitness® club.

Indien u een Anytime Fitness® lid bent, kunt u ervoor kiezen om informatie van uw lidmaatschap account te integreren met de Site en onze App, maar u heeft een opt-in mogelijkheid voor een dergelijke integratie van data over de verschillende platformen. Onze Site en de App kunnen ook algemene informatie verzamelen aangaande uw technologische interface of voorkeuren (zoals het type browser door u gebruikt of de opgevraagde bestanden). Bepaalde informatie zoals hieronder beschreven, is verplicht en indien niet ingevuld, kunt u geen gebruikmaken van of deelnamen aan onze online diensten of functies.

De informatie die wij kunnen verzamelen via uw gebruik van de Site kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Waar de account registratie functie beschikbaar is, uw contact informatie om een Anytime Fitness® account aan te maken, zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • Waar de account registratie functie beschikbaar is, uw profiel gebruikersnaam en wachtwoord voor het wachtwoordbeveiligde deel van de Site;
 • Uw transactie geschiedenis met betrekking tot het gebruik van onze clubs, aankoop van bepaalde producten of andere informatie die u met ons wenst te delen en met de Site te integreren;
 • Indien integratie met uw lidmaatschap voor u beschikbaar is, lidmaatschap-gerelateerde informatie, zoals uw thuisadres, Anytime Fitness® locatie, FOB sleutelnummer, en lidmaatschapsnummer;
 • Fitness-gerelateerde informatie verstrekt als onderdeel van het lidmaatschap, zoals uw lengte, gewicht, algemene fitness-gerelateerde doelstellingen of andere informatie die nuttig is voor het behalen van uw fitness doelstelling;
 • Informatie met betrekking tot trainingssessies, lessen, of andere informatie met betrekking tot u gebruik van diensten op het clubniveau;
 • Waar de account registratie functie beschikbaar is, correspondentie met uw personal trainer of enige Anytime Fitness® club met betrekking tot uw activiteit;
 • Informatie door u verstrekt in een enquête of aan u gerichte communicatie met betrekking tot uw gebruik van de Site, of tijdens het gebruik van Anytime Fitness® diensten;
 • Informatie door u verstrekt om deel te nemen aan reclame prijsvragen of sweepstakes;
 • Diverse accountinformatie met betrekking tot uw Anytime Fitness® lidmaatschap waardoor u uw credit card, bankrekening, andere betalingsinformatie, of enig andere informatie met betrekking tot uw profiel kunt bijwerken;
 • Indien u een potentiële franchisenemer bent, kunnen wij detailleerde informatie opvragen zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en volledige financiële informatie zoals liquiditeit en activa, ter beoordeling van uw geschiktheid voor een Anytime Fitness® franchise;
 • Indien wij andere logins verstrekken, kunnen wij bepaalde login informatie verzamelen die u aan derde partijen heeft verstrekt, zoals Facebook of Twitter, wanneer u via deze derde partijen op onze Site of App inlogt;
 • Computer data of bestanden, vaak “cookies” genoemd, die door uw web browser verzonden worden en op een individuele computer worden opgeslagen om het onze server mogelijk te maken u via de navigatie van de Site te herkennen en van uw account diverse online transacties af te schrijven;
 • Computer data bestanden, vaak “web beacons” genoemd die vergaard zijn via e-mails of links op sites van derde partijen, waardoor onze server de populariteit van die links of de informatie in e-mails of op de sites van derde partijen kan evalueren; en
 • Uw IP adres om onze website traffic te meten en te helpen bij het bieden van een meer gepersonaliseerde ervaring.

Om de producten en diensten die beschikbaar zijn via onze App volledig te kunnen benutten, kunt u ervoor kiezen om aparte applicaties te downloaden, MapMyFitness en MyFitnessPal, eigendom van en beheerd door Under Armour, Inc., en kunt u ervoor kiezen om de informatie die in deze applicaties is ingevoerd automatisch te integreren in de Anytime Fitness® App. Informatie die ingevoerd en bewaard wordt in MapMyFitness en MyFitnessPal valt onder het privacy beleid van Under Armour dat hier is terug te vinden. Wij kunnen de App ook integreren met andere applicaties of platforms, zoals wearable tracking device applicaties zoals FitBit® of HealthKit via de Apple® Watch, of extra applicaties die nuttig kunnen zijn voor het integreren van uw fitness doelstellingen en activiteiten. Indien u ervoor kiest informatie te integreren die vergaard is via een aparte applicatie of eenheid, zal deze data, zodra het geïntegreerd is met de App en in uw Anytime Fitness® profiel is opgenomen, ook ons eigendom zijn en door ons worden beheerd. Net zoals MapMyFitness of MyFitnessPal, zullen al deze applicaties van derde partijen hun eigen privacy beleid en voorwaarden hebben met betrekking tot de vergaring, het gebruik en onderhoud van data ingevoerd via de applicatie van die derde partij.

De informatie die wij vergaren via uw gebruik van de Apps kan variëren per versie van de Apps of het land waar u zich bevindt, maar deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 • Informatie ter registratie voor uw App account, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en andersoortige Anytime Fitness® lidmaatschap informatie, als ook een gebruikersnaam en een wachtwoord om toegang tot de App te krijgen;
 • Uw activiteiten geschiedenis aangaande uw gebruik van de App, zoals uw bezoek aan clubs, deelname aan trainingsactiviteiten, lessen of gebruik van andere Anytime Fitness® producten of diensten;
 • Lidmaatschap-gerelateerde informatie, zoals uw huisadres, Anytime Fitness® locatie, FOB sleutelnummer, en lidmaatschapsnummer;
 • Fitness-gerelateerde informatie verstrekt tijdens het lidmaatschapsproces, zoals uw lengte, gewicht, algemene fitness-gerelateerde doelstellingen, fitness-gerelateerde gewoontes of andere bruikbare informatie voor het halen van uw fitness doelstellingen;
 • Bepaalde locatie of geolocatie informatie rechtstreeks afkomstig van uw mobiel apparaat, uw wifi provider of bepaalde derde partij providers, waardoor het volgen van uw activiteiten mogelijk wordt. Dergelijke vergaring en tracering kunnen zelfs plaats vinden wanneer de App of andere gerelateerde applicaties niet actief geopend en operationeel zijn;
 • Informatie aangaande persoonlijke trainingssessies en communicatie met uw persoonlijke trainer of andere Anytime Fitness® medewerkers;
 • Informatie door u verstrekt in een enquête of aan u gerichte communicatie met betrekking tot uw gebruik van de App, of tijdens het gebruik van Anytime Fitness® diensten;
 • Diverse accountinformatie met betrekking tot uw Anytime Fitness® lidmaatschap waardoor het voor u mogelijk wordt uw credit card, bankrekening, andere betalingsinformatie, of enig andere informatie met betrekking tot uw profiel te wijzigen;
 • Indien wij andere logins verstrekken, kunnen wij bepaalde login informatie verzamelen die u aan derde partijen heeft verstrekt, zoals Facebook of Twitter, wanneer u via deze derde partijen inlogt om onze App te gebruiken; en
 • Computer data of bestanden, vaak “cookies” genoemd die door uw mobiel apparaat zijn verzonden en op basis waarvan onze servers in staat worden gesteld u te ‘herkennen’ via de navigatie door de App en waardoor wij uw activiteit op de App aan uw lidmaatschap kunnen koppelen.

Informatie verkregen via uw Social Media Accounts

U kunt ervoor kiezen in te loggen op uw Anytime Fitness® account op de Site of via onze App via bepaalde social media netwerk diensten, zoals Facebook en Twitter (“Social Media Accounts”). Door deze Social Media Accounts met uw account te integreren, zijn wij in staat u persoonlijkere diensten aan te bieden, maar kunnen zo ook bepaalde persoonlijke informatie vergaren die u op uw Social Media Accounts heeft verstrekt, zoals uw profielinformatie, e-mailadres, profielfoto en vriendenlijst. Indien u niet wilt dat wij toegang krijgen tot deze informatie, maak dan geen gebruik van de Social Media Account sign-in optie.

Melding aan ouders

Onze Site en App zijn niet ontwikkeld voor kinderen en wij vergaren geen moedwillige informatie van enig persoon waarvan wij weten dat hij/zij jonger is dan 13 jaar.

2. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en delen

Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken voor het leveren van de diensten zoals deze op onze Site en in onze App aanwezig zijn, waaronder:

 • Het verwerken en up-to-date naken van uw lidmaatschapsinformatie, waaronder de persoonlijke informatie door u verstrekt, credit card informatie of andere elektronische betalingsmethodes;
 • Het verwerken van uw factuurinformatie, die uitbesteed kan worden aan onze derde partij leverancier van betalingsverwerkingen;
 • Contact met u opnemen met betrekking tot diensten waarvan u gebruik maakt, inclusief de persoonlijke trainer of verzamelingsinspanningen;
 • U van informatie voorzien met betrekking tot club locaties die zich het dichts bij u bevinden of bepaalde informatie met betrekking tot uw club;
 • Uitvoeren van marketing en research activiteiten, via direct aan u gerichte enquêtes, maar ook via onze eigen communicatie of die van onze franchisenemers met u;
 • U van informatie voorzien die van ons gevraagd heeft, van onze franchisenemers of trainers die u bij u betrokken zijn;
 • Ontwikkelen en vertonen van content en advertenties ontwikkeld op basis van uw interesses en voorkeuren;
 • Het verwerken van uw aanvraag tot franchise en contact met u opnemen met betrekking tot franchise mogelijkheden;
 • Uitvoeren van prijsvragen en sweepstakes;
 • Het toesturen van door u aangevraagde elektronische communicatie, zoals tekstberichten, push berichten, notificaties via onze App of via uw mobiel apparaat;
 • U voorzien van updates en content gebaseerd op uw geolocatie informatie die u ons verschaft heeft;
 • U ondersteuning bieden bij uw fitness doelstellingen, zoals aanmoedigingen tijdens workouts, trainingsschema’s, aanbevolen dieetwijzigingen, en andere informatie om u te helpen bij het halen van uw fitness doelstellingen; en
 • Contact met u opnemen met betrekking tot updates voor de Site, de App, of u administratieve berichten door te geven.

Het is ons streven u te voorzien van een geïntegreerde, allesomvattende manier om uw levensstijl, fitness doelstellingen en activiteiten onder controle te krijgen. Om de Site en App als één naadloos samenwerkende ervaring te laten werken, is het voor ons echter noodzakelijk om uw persoonlijke informatie te delen met ons moederbedrijf, dochterondernemingen en filialen om u te voorzien van de geïntegreerde diensten die via de Site en de App beschikbaar zijn. Wij kunnen dergelijke informatie ook delen met onze franchisenemers, of andere zakenpartners met wie wij (samen)werken om bepaalde diensten aan u te kunnen leveren of van wie wij van mening zijn dat de producten of diensten die zij bieden interessant voor u zouden kunnen zijn. Wij kunnen gebruikersinformatie aan derde partijen of leveranciers aanbieden om, inclusief zonder beperking, direct marketing programma’s op te zetten, namens ons, voor data tracking, onderhoud of ontwikkeling van onze Site of App, ontwikkeling van online producten en diensten, klantenservice of nieuwe productontwikkeling, of andere contractueel vastgelegde promotionele mogelijkheden te leveren aan onze gebruikers. Wij, als ook onze franchisenemers, verkopers, of andere business partners kunnen deze informatie gebruiken voor hun marketing- en wervingsdoeleinden.

Uw data voorvloeiende uit uw bezoek aan de fitness club (voor alle Anytime Fitness® clubs die u bezoekt), App data, en persoonlijke informatie kan beschikbaar gemaakt worden aan de franchisenemers van die clubs, het management en de medewerkers, of andere gecontracteerde service providers die u in de arm genomen heeft om diensten aan u te leveren. Elk van die partijen is verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, en heeft enkel en alleen toegang tot – en recht op gebruik van, uw persoonlijke informatie voor het leveren, of uitbreiden, van diensten die u gebruikt via het systeem van de Anytime Fitness® club of App. Tevens kunt u ervoor kiezen om persoonlijke informatie van de Site of App te delen met persoonlijke trainers of andere Anytime Fitness® leden ter ondersteuning van de evaluatie van uw activiteiten en doelstellingen.

Hoewel wij proberen selectief te zijn met betrekking tot het werken met derde partijen, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun gebruik van uw persoonlijke informatie. In het geval van betalingen zijn wij genoodzaakt uw credit card informatie vrij te geven aan credit card autorisatie service providers en geassocieerde banken om uw aankoopbetalingen, retourzendingen of terugboekingen te verwerken. Wij kunnen aan Microsoft, haar tussenpersonen, en aan onze andere online service providers, persoonlijke informatie verstrekken die u aan ons verstrekt zodat deze partijen uw persoonlijke informatie kunnen opslaan en verwerken.‎

Wij kunnen geaggregeerde informatie delen met verkopers, potentiële adverteerders, zakenpartners, of andere derde partijen. Geaggregeerde informatie bevat geen persoonlijke informatie.

Met uitzondering van hetgeen beschreven in deze paragraaf zullen wij uw persoonlijke informatie aan geen enkele andere partij geven of verkopen om deze te gebruiken voor haar marketing of wervingen.

Additionele openbaarmakingen.

Wij kunnen ook persoonlijke informatie openbaar maken in de navolgende situaties: (1) in reactie op een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel, of ander juridisch proces of verzoek, of als anders vereist kan worden onder geldende wet of regelgeving; (2) ter bescherming en verdediging van onze rechten of eigendom of die van onze franchisenemers, leveranciers, gerelateerde entiteiten, filialen, zakenpartners, of anderen; of (3) indien wij, ter onze vrije beoordeling, van mening zijn dat dit gepast is onder urgente omstandigheden als reactie op vermoedelijke bedreiging van de persoonlijke veiligheid, eigendom, of rechten van enig ander persoon of organisatie.Tevens, aangezien ledeninformatie op onze Site en in onze App beschouwd wordt als een bedrijfsmiddel, voor het geval wij een reorganisatie ondergaan of verkocht worden of fuseren met een ander bedrijf, kunnen wij uw persoonlijke informatie verkopen of overdragen aan een koper van (grotendeels) al onze bedrijfsmiddelen, of, indien van toepassing, aan een filiaal.

3. Ons gebruik van uw “Cookie” informatie op de Site en in de Apps

Een “cookie” is een klein databestand dat opgeslagen is op uw webbrowser of op uw mobiel apparaat waardoor wij uw computer of mobiel apparaat kunnen herkennen wanneer u de Site of de App bezoekt door het associëren van de identificatienummers met andere gebruikersinformatie die u ons verstrekt hebt. Sommige cookies zullen gedurende uw browser- of gebruikerssessie op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat blijven staan, terwijl andere cookies er blijven staan totdat ze door u worden verwijderd. U kunt uw computer of mobiel apparaat ook zo configureren dat de verzameling van degelijk “cookies” beperkt wordt, maar een dergelijk beperking kan ook een beperking zijn voor ons om alle diensten of functionaliteit van de Site of de App te kunnen leveren. Sommige derde partij service providers kunnen “flash cookies” gebruiken, die op uw computer worden opgeslagen, maar die niet geweigerd, gedeactiveerd, uitgeschakeld, opted-out, of verwijderd kunnen worden op dezelfde manier als dat bij reguliere cookies het geval is.Bij het vergaren en onderhouden van op cookies-gebaseerde informatie of van andere informatie die direct uit uw mobiele apparaat is vergaard, zoals uw geolocatie, kunnen wij:

 • Toegang verstrekken tot uw gebruikersvoorkeuren, en op goedgekeurde apparaten laten inloggen;
 • De basisfunctionaliteit van de App leveren, zoals het tonen van uw huidige locatie en beweging;
 • Onderdelen van de App installeren en bewaken voor veiligheidsdoeleinden;
 • Helpen bij het diagnosticeren van problemen met de Sites of Apps, de Sites of Apps beheren en verbeteren, en het gebruik van de Sites of Apps meten;
 • Uw internet provider, page views en andere informatie met betrekking tot het gebruik van de Site identificeren;
 • Andere web-analytische informatie verzamelen gerelateerd aan uw en andere gebruikers’ gebruik van en navigatie op de Sites en App;
 • U voorzien van relevante content, met inbegrip van advertenties en andere aanbiedingen van derde partijen;
 • Cookie data over alle gebruikers aggregeren om generieke bezoekers’ web-traffic patronen te traceren en deze geaggregeerde informatie te verstrekken aan verkopers, potentiële adviseurs, zakenpartners, nieuwe agentschappen, of andere partijen om interesse te identificeren of technische infrastructuur vereisten te plannen;
 • Adverteren op basis van uw gebruik van de Site of Apps, zoals hieronder beschreven; en
 • Op enige andere wijze verbeteringen en uitbreiding van de Site mogelijk maken.

Wij kunnen ook gebruik maken van derde partij leveranciers, zoals Google Analytics, om te online bij onze gebruikers te adverteren. Deze derde partij leveranciers kunnen Anytime Fitness® productadvertenties op andere websites tonen gebaseerd op uw internet gebruik. Meer specifiek, deze leveranciers gebruiker eerste partij cookies (zoals de Google Analytic cookie) en derde partij cookies (zoals de DoubleClick cookie) tesamen om te informeren, optimaliseren, en advertenties te presenteren gebaseerd op uw vorige bezoeken aan de Site of een andere site gerelateerd aan Anytime Fitness® producten of diensten. Enige informatie die deze derde partijen vergaren via cookies wordt niet gekoppeld aan enig persoonlijk identificeerbare informatie (naam, adres, e-mailadres, of telefoonnummer) die wij vergaren of die u op de website verstrekt. Opt-out van Google Analytics voor Display Advertising is mogelijk door gebruik te maken van de Googles Ads instellingen.

4. Onze relatie met de websites

Naast de integratie met bepaalde mobiele applicaties zoals beschreven in dit privacy beleid, kunnen de Site en App links bevatten naar andere websites of andere mobiele applicaties. Ook kunnen andere websites links naar de Sites bevatten. Wij beoordelen noch bewaken de websites die gelinked zijn met de Sites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid dat van toepassing is op enig andere website. Indien u een van deze andere websites bezoekt, kan het verstandig zijn om het privacy beleid van de betreffende website te bekijken. Daar waar de Sites een link bevatten naar een andere website die ons eigendom is en/of door ons wordt geëxploiteerd, kan het gebruik van een dergelijke website onderhevig aan afwijkende en additionele service- en privacy voorwaarden.

5. Toegang tot en wijziging van uw persoonlijke informatie

Wij streven ernaar de accuraatheid en integriteit van de persoonlijke informatie in onze databases te waarborgen en die informatie up-to-date te houden. Wij raden u aan uw persoonlijke informatie direct aan te passen zodra deze verandert. U kunt uw account informatie of account te allen tijde wijzigen of deactiveren door in te loggen op uw account op de Site of de App en door uw instellingen te navigeren. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die wij van u in ons bezit hebben. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen aan: Anytime Fitness, LLC, ter attentie van: Chief Privacy Officer, 111 Weir Drive, Woodbury, Minnesota 55125 U.S.A., of ter attentie van de contact informatie zoals weergegeven in uw landspecifieke bijlage.Tenzij anders vermeld in een bijlage, dient alle communicatie in de Engelse taal gesteld te zijn. Op redelijke verzoeken zullen wij reageren binnen de tijdsgrenzen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving of indien een dergelijke tijdsgrens niet in toepasselijk wetgeving is vastgelegd, binnen een redelijke tijd. Voor onze bescherming kunnen wij u om nadere informatie verzoeken ter verificatie van uw identiteit. In de meeste gevallen zullen wij de informatie die u verzoekt leveren, en enige onjuiste persoonlijke informatie die u ontdekt verbeteren of verwijderen. Echter wij behouden ons het recht voor om uw verzoek te beperken of te weigeren in de mate zoals dit in toepasselijke wetgeving is vastgelegd, indien (1) de openbaarmaking een bedreiging kan zijn voor de persoonlijke veiligheid, het eigendom, of rechten van enig ander persoon of organisatie; (2) de openbaarmaking kan leiden tot een schending van toepasselijke wet- of regelgeving; of (3) in geval u verzuimd hebt afdoend bewijs te leveren aangaande uw identiteit.

Opting Out (uitstappen) of afmelden

U kunt diverse cookie verzamelingen of andere op web- of mobiele apparaten gebaseerde toevoegingen verlaten, waaronder geolocatie data collectie, door uw browserinstellingen te veranderen of door in de setting van uw mobiel apparaat de transmissie van bepaalde informatie te beperken. Echter de uw beperking van de vergaring van deze informatie, kan een belemmering vormen voor onze mogelijkheid u te voorzien van de meest relevante producten of informatie met betrekking tot de Site en App. Momenteel reageren onze servers niet op “do not track” signalen van de browser. Indien u meer informatie wenst met betrekking tot online marketing praktijken en u uw keuzes kent aangaande het niet door onze derde partij service providers gebruiken van deze informatie, kunt u networkadvertising.org/choices bezoeken.Om de integratie van de Site en App met andere gerelateerde applicaties, zoals MapMyFitness of FitBit, te beperken, kunt u de applicatie deactiveren via de instellingen van de App of de applicatie verwijderen van uw mobiel apparaat. Het kan zijn dat het verwijderen van de applicatie niet de informatie verwijdert die eerder verkregen is via de gerelateerde applicatie.

Om u uit te schrijven voor onze e-mails of andere communicatie van ons of een derde partij, kunt u de “uitschrijven” link onderaan de e-mail gebruiken of inloggen op uw account en daar uw e-mailinstellingen veranderen. Om u uit te schrijven voor tekstberichten of enige andere mobiele berichtgeving, kunt u de instructies volgen zoals weergegeven tijdens het aanmelden of contact met ons opnemen via emailsettings.anytimefitness.com/.

6. Veiligheid van uw persoonlijke informatie

Wij zijn van mening dat wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen en bestuurlijke en technische procedures hebben geïmplementeerd om te proberen de veiligheid van data en informatie te beschermen, inclusief persoonlijke informatie. Echter, wij kunnen niet garantie bieden voor enig verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, of wijziging of vernietiging van data of persoonlijke informatie. U levert ons uw persoonlijke informatie op eigen risico. U bevestigt dat: (1) er veiligheids- en privacy beperkingen in computer systemen en op het Internet die buiten onze invloedsfeer liggen; (2) de veiligheid, integriteit, en privacy van enige en alle informatie en data uitgewisseld tussen u en ons via de Sites, met inbegrip van persoonlijke informatie, niet gegarandeerd kan worden; en (3) dat enige dergelijke informatie en data, met inbegrip van persoonlijke informatie, door een derde partij bekeken of gemanipuleerd zijn, terwijl deze informatie of data gebruikt, verzonden, verwerkt op opgeslagen wordt. Wij verzamelen. onderhouden, gebruiken en openbaren uw informatie alleen indien dit bij wet wordt vereist zoals beschreven in dit privacy beleid.

7. Retentie van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zo lang als wij deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk vergaard werd (of waarvoor u vervolgens uw goedkeuring hebt verstrekt) of voor andere legitieme doeleinden (zoals naleving van regelgeving), of zoals toegestaan bij toepasselijk wetgeving.

8. Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen, in zijn geheel of gedeeltelijk, van tijd tot tijd via het plaatsen van berichten hieromtrent op de Sites, op enige tijd en zonder aankondiging aan u, dat dit privacy beleid is gewijzigd (“Berichtgevingen”). U ziet expliciet af van enig recht op het ontvangen van Berichtgevingen. U dient de Sites regelmatig te raadplegen voor Berichtgevingen om zodoende kennis te nemen van de modificaties van het privacy beleid die voor u van belang kunnen zijn. Enig gebruik van de Sites na de datum waarop wij wijzigingen doorvoeren op dit privacy beleid of een Berichtgeving plaatsen bevestigt uw acceptatie van al dergelijke wijzigingen.Voor vragen of opmerkingen aangaande dit privacy beleid, kunt u ons een e-mail sturen via privacy@anytimefitness.com.

9. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Voor nadere informatie of inlichtingen aangaande uw persoonlijke informatie (inclusief verzoeken tot toegang tot of correctie van uw persoonlijke informatie of voor het uitbrengen van een privacy-gerelateerde klacht), kunt u contact opnemen met onze Chief Privacy Officer via:
Anytime Fitness, LLC
Ter attentie van: Chief Privacy Officer
111 Weir Drive, Woodbury
Minnesota 55125 U.S.A.Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie hebben vergaard of ermee omgegaan zijn, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze Chief Privacy Officer via het bovenstaande e-mailadres.

Het Burgerlijk Wetboek van Californië Sectie § 1798.83 staat het gebruikers van onze Site of App, die inwoners van Californië zijn, om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derde partijen voor hun direct-marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact opnemen met onze Chief Privacy Officer.

10. Landspecifieke bijlagen

Privacy Policy Addendum Nederland

Begripsbepalingen

Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Verantwoordelijke en Bewerker

De Verantwoordelijken voor de verwerking van uw Persoonsgegevens zijn:

 1. Anytime Fitness, LLC, 111 Weir Dr., Woodbury, MN 55125, Verenigde Staten van Amerika.
 2. A.F. Benelux Holding B.V., Stockholmstraat 10, 6135 LK, Sittard, Nederland.

De lokale vestigingen van Anytime Fitness® kwalificeren als Bewerker.

Verwerking van Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens slechts indien aan één van de voorwaarden van artikel 8 van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is voldaan.

Minderjarigen

Wij verzoeken minderjarigen (jonger dan 16 jaar) om geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien minderjarigen van onze diensten gebruikmaken, dienen de ouder(s) of voogd toestemming te geven voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de minderjarige.

Cookies

Voor zover gebruik gemaakt wordt van cookies, wordt u conform de geldende Nederlandse wetgeving voorafgaand aan het bezoek van onze website om toestemming gevraagd de cookie op uw computer te mogen plaatsen.

Verwerking geanonimiseerde Persoonsgegevens

Indien Persoonsgegevens dusdanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot u als individuele persoon herleidbaar zijn, zijn wij gerechtigd deze aan derde partijen verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Recht op inzage, aanvulling en correctie

U heb het recht ons te verzoeken  een overzicht te verstrekken van de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

U heeft tevens het recht ons te verzoeken om correctie van de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt worden.

Op uw verzoek worden de opgenomen Persoonsgegevens aangevuld met een door u afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen Persoonsgegevens.

Wij berichten u binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling. Als uw verzoek geweigerd wordt, ontvangt u een motivatie van dit besluit.

Recht op verwijdering of vernietiging van Persoonsgegevens

U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt worden.

Wij berichten u binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling. Als uw verzoek geweigerd wordt, ontvangt u een motivatie van dit besluit.

Indien wij besluiten de Persoonsgegevens te verwijderen, zal dit binnen drie maanden na ontvangst van uw verzoek gebeuren.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw Persoonsgegevens.

Voor zover de wet dit verplicht, zullen wij een datalek aan u en aan de voorgeschreven instantie(s) melden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, wanneer de gegevens geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

Wij dragen zorg dat de Persoonsgegevens na het verloop van de bewaartermijn veilig en definitief vernietigd worden.

Melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij dragen zorg dat melding van gegevensverwerking wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, in geval de wet dit voorschrijft.

Contact Verantwoordelijke

Voor de uitoefening van uw rechten of vragen met betrekking tot deze privacy policy kunt u te allen tijde contact opnemen met A.F. Benelux Holding B.V., Stockholmstraat 10, 6135 LK in Sittard. U kunt ons bereiken via 085 773 9929 of info@anytimefitness.nl.

GP:4230078 v1

Privacy Policy Addendum België

Door het gebruik van Anytime Fitness ® services, sites, apps en producten gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit Privacy beleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

De verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn Anytime Fitness, LLC en de Master Franchisegever, AF Benelux Holding BV (“wij” of “ons”). We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen op dezelfde manier als geldt volgens het Privacy beleid van Anytime Fitness, LLC. De lokale vestigingen van Anytime Fitness® kwalificeren als bewerkers.
1. Naleving van de Belgische wet
Anytime Fitness, LLC handelt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“Privacy Act”), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Anytime Fitness, LLC fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en zal deze gegevens verwerken voor de doeleinden zoals genoemd in het Privacy beleid.

U hebt het recht om uw gegevens, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen en om toegang te krijgen tot uw gegevens. U kunt zich ook, kosteloos en op verzoek, uitschrijven zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven binnen de grenzen en voorwaarden zoals uiteengezet onder de titel “Het overbrengen van gegevens aan derden”, behalve in het geval van een verzet hiertegen. Het hiervoor genoemde kan worden uitgeoefend door te schrijven naar Anytime Fitness, LLC – ter attentie van de Chief Privacy Officer, 111 Weir Drive, Woodbury, Minnesota 55125 VS of naar het volgende e-mailadres privacy@anytimefitness.com vergezeld van een kopie van de voor- kant van zijn of haar identiteitskaart.

Anytime Fitness, LLC neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die worden verstrekt door de gebruiker te garanderen. Echter, elke gebruiker erkent dat de openbaarmaking van persoonsgegevens via het internet niet zonder risico’s is. De gebruiker erkent dan ook dat Anytime Fitness, LLC niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele directe en indirecte schade die hij / zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn / haar gegevens door derden die geen toestemming hebben deze gegevens te gebruiken.

Anytime Fitness, LLC zal berichten plaatsen met daarin nieuwe doeleinden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Uw weigering om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik, wordt gezien als uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de nieuwe doeleinden.
3. Toestemming
De gebruiker geeft hierbij ondubbelzinnig en onherroepelijk zijn of haar toestemming om de persoonlijke gegevens te gebruiken onder de in dit Privacy beleid termen. Anytime Fitness, LLC zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

4. Het overbrengen van gegevens aan derden

Anytime Fitness, LLC zal alleen persoonlijke gegevens over te dragen aan niet-EER-landen indien deze landen, persoonlijke gegevens met een adequaat niveau van bescherming bieden op grond van de Belgische wetgeving. De gebruiker geeft hierbij ondubbelzinnig en onherroepelijk zijn of haar toestemming voor een ​​dergelijke overdracht van zijn of haar persoonsgegevens.
5. Social media

Als de gebruiker inhoud deelt door gebruik tot maken van een toepassing via andere sociale media, zullen de persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor de bezoeken van de gebruiker op persoonlijke pagina’s via deze sociale media websites. Anytime Fitness, LLC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker via deze media. De huidige Privacy beleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke sociale media.
6. Beveiliging
Anytime Fitness, LLC maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke methoden in overeenstemming met de huidige technologische ontwikkelingen met betrekking tot de operationele veiligheid. Anytime Fitness, LLC neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Contact Verantwoordelijken
Voor de uitoefening van uw rechten of vragen met betrekking tot deze privacy policy kunt u te allen tijde contact opnemen met:
Anytime Fitness, LLC
Chief Privacy Officer
111 Weir Drive, Woodbury
Minnesota 55125 U.S.A.

A.F. Benelux Holding B.V.
Stockholm Straat 10
6135 LK, Sittard
E-mail: info@anytimefitness.nl

Privacy Policy Addendum Luxembourg

The data controllers are Anytime Fitness, LLC and the master franchisee A.F. Benelux Holding B.V. (“we” or “us”). We may collect, use and share your personal information in the same manner as applies to Anytime Fitness, LLC in the Privacy Policy. Data collectors or processors include all franchised Anytime Fitness® club locations in Luxembourg.

By using Anytime Fitness® services, Sites, Apps, products, features, tools or resources, or registering for the Site, you agree to the terms of the Privacy Policy under Luxembourgish Law. Our contact information is:

A.F. Benelux Holding B.V.
Stockholm Straat 10,
6135 LK, Sittard
E mail: info@anytimefitness.nl

Any queries regarding the Privacy Policy may be directed to Anytime Fitness, LLC or the master franchisee for Luxembourg listed above:

Anytime Fitness, LLC
Attention: Chief Privacy Officer
111 Weir Drive, Woodbury
Minnesota, 55125 U.S.A.

Politique de Confidentialité Addendum Luxembourg:

Les données seront controlées par Anytime Fitness, LCC et le Master Franchisé A.F. Benelux Holding B.V. (“nous”).  Nous pouvons collecter, utiliser et partager vos informations personnelles de la même manière que Anytime Fitness, LLC applique dans la politique de confidentialité.  Les collecteurs de données ou processeurs comprennent tous les clubs Anytime Fitness® franchisés au Luxembourg.

En utilisant les services Anytime Fitness®, sites web, applications, produits, fonctionnalités, outils ou ressources et en vous enrégistrant sur le site web, vous acceptez les modalités de la Politique de Confidentialité en vertu du droit Luxembourgeois.

A.F. Benelux Holding B.V.
Stockholm Straat 10,
6135 LK, Sittard
E mail: info@anytimefitness.nl

Toutes questions concernant la Politique de Confidentialité peuvent être adressées à Anytime Fitness, LLC ou le Master Franchisé pour le Luxembourg mentionné ci-dessus :

Anytime Fitness, LLC
Attention: Chief Privacy Officer
111 Weir Drive, Woodbury
Minnesota, 55125 U.S.A.